Oznaka -Županijsku smotru tamburaških orkestara i tamburaških sastava