Oznaka -SUSRET HRVATSKIH TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA