Kategorije
Događanja u Kalinovcu General information

Počasni član-Profesor emeritus monsignor Ivan Golub

Dana 28.10.2017. novi, počasni, član udruge postao je Profesor emeritus monsignor Ivan Golub.

 

O Ivanu Golubu

Ivan Golub rodio se u Kalinovcu 21. lipnja 1930. godine kao petnaesto i najmlađe dijete u obitelji Barbare, rođ. Kovač, i Luke Goluba, zvanog Lukač. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu Kalinovcu, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i studij bogoslovije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika ga je 29. lipnja 1957. zaredio nadbiskup Franjo Šeper. Do 1961. godine službovao je kao kapelan u nekoliko župa sjeverne Hrvatske. Kao pitomac Hrvatskoga papinskoga zavoda sv. Jeronima u Rimu specijalizirao je na Papinskom sveučilištu Gregorijani dogmatiku te je obranio doktorsku radnju De mente Ecclesiologica Georgii Križani. Studirao je i na Papinskom biblijskom institutu (1961.-64.), na kojem je postigao akademski stupanj licencijata ili magisterija biblijskih znanosti.

Više na http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/ivan-golub 

dr. Ivan Golub

 

 

Molimo, slijedite i lajkajte nas: