Oznaka -narodne nošnje i običaja iz prošlosti. Izložba fotografija uz popratni sadržaj sa svrhom prenošenja važnosti tradicije na mlađe naraštaje