Oznaka -načelnik općine Kalinovac – Danijel Zvonar