Kategorije
Gostovanja Nekategorizirano

POSJET ZAGORJU

15. lipnja 2022. godine Mješoviti pjevački zbor i Tamburaški orkestar udruge Tomislava Franjića posjetio je Vinagoru, gdje je u Župnoj crkvi pohoda BDM, svojim pjevanjem i sviranjem, uveličao misno slavlje koje je predvodio župnik Dragutin Gereci.

Inače, Crkva pohoda BDM je smještena na najvišem brijegu u okolici i mnogi je smatraju najneobičnijim i najzahtjevnijim baroknim graditeljskim pothvatom u Hrvatskom zagorju. To je područje pripadalo ratkajskom velikotaborskom vlastelinstvu, a bilo je vinorodno od davnina. Otud mu i ime Vinagora.

Već u 16. stoljeću na vrhu vinagorskoga brijega stajao je Marijin kip kojega su nazivali Majka Božja Vinagorska. Težaci su u predahu između poslova dolazili pred njega pomoliti se i počinuti. Na molitvu i štovanje Majci Božjoj Vinagorskoj počeli su dolaziti i ljudi iz udaljenijih krajeva i iz viših staleža. Uskoro se pronio glas o njenoj čudotvornosti. Ratkaji su sagradili kapelu i kip Majke Božje stavili u nju. Glas o čudotvornom kipu i novom marijanskom prošteništu proširio se daleko izvan Zagorja, a crkva je dobila ime Crkva Marije od pohoda. Zbog malog prostora uvrh brijega oko crkve se tijesno priljubio cinktor s unutarnjim arkadama i s kapelama sv. Roka i sv. Florijana. Kapele su u obliku cilindričnih kula, tako da čitav sklop djeluje kao utvrđenje. Tako je ona dobila oblik križa i svoj današnji izgled i veličinu.

Nakon mise i zajedničkog druženja sa župnikom i župljanima Vinagore, članovi Udruge uputili su se na ručak u Kumrovec, gdje su iskoristili priliku i posjetili Muzej „Staro selo“.

Molimo, slijedite i lajkajte nas: