Osnivačka skupština udruge

Dana 06. travnja 2015. održana je osnivačka skupština “Kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac”.

Na skupštini je bilo prisutno 40 članova. Za predsjednika je izabran Danijel Zvonar, za tajnicu Marica Markov te blagajnicu Ana Cvilinder.

Postojala je opravdana potreba za osnivanjem ove udruge koja će se prvenstveno baviti dramskom umjetnošću.

Naziv udruge je odabran prema čovjeku koji je bio pokretač amaterske glume, prvi voditelj i režiser te je tijekom svog života puno pridonio kulturnom stvaranju u Kalinovcu.

Želja je da ova kulturna udruga s njegovim imenom promiče sve kulturne i ljudske vrijednosti koje je Tomislav cijenio i po kojima je živio.